Alfa Group

Alfa Group.

O kompaniji

Alfa Group je kompanija za konsalting i eksploataciju minerala. Osim toga kompanija se bavi i investiranjem i povezivanjem strateških partnera u navedenoj sferi interesa, kao i zaštitom investicija u navedenom području.

Zašto je dobro raditi sa nama?

Sigurnije je i lakše poslovati sa nama.

Konsalting

Pomažemo pri dobijanju novih ugovora, realizaciji postojećih, savjetujemo Vas i pratimo u poslovanju i otklanjamo rizike poslovanja.

Investicije

Obavljamo sve vrste investicija u oba pravca, identifikujemo objekte investiranja, realizujemo investicioni proces od početka do kraja.

Nekretnine

Ulaganje u sve oblike nekretnina u oba pravca u područjima jugoistočne Evrope i Narodne Republike Kine.

Naša kompanija povezuje poslovne subjekte sa prostora njemačkog govornog područja (Njemačka, Švajcarska, Austrija), jugoistočne Evrope, Narodne Republike Kine i pomaže im pri sklapanju ugovora i realizaciji postojećih.

Alfa Group posjeduje detaljna geološka istraživanja na najveću površinu u jugoistočnoj Evropi, u regionu Birča (Republika Srpska, BiH).