Alfa Group

 • Realizacija postojećih ugovora
 • Pomaganje prilikom dobijanja novih ugovora
 • Savjetovanje i praćenje u poslovanju
 • Otklanjanje rizika u poslovanju
 • Realizacija ugovora u privatnom i državnom sektoru

Spajanje firmi iz njemačkog govornog područja sa ostatkom svijeta, specijalizovano za:

 • Područje jugoistočne Evrope
 • Područje Narodne Republike Kine
 • Sve vrste investicija u oba pravca
 • Identifikacija adekvatnih objekata za investiranje
 • Realizacija investicionog procesa od početka do kraja
 • Investiciono savjetovanje

Ulaganje u sve oblike nekretnina u oba pravca u navedenim područjima.

 • Istraživanja lokacija nalazišta
 • Eksploatacija svih vrsta minerala
 • Priprema minerala za industriju
 • Analiza tržišta

Alfa Group posjeduje detaljna geološka istraživanja na najveću površinu u jugoistočnoj Evropi, u regionu Birča (Republika Srpska, BiH).